ISSN: 1001-0602
EISSN: 1748-7838
2016 impact factor 15.606*
(Clarivate Analytics, 2017)
Free Sample Issue
 
  ADVANCE ONLINE PUBLICATION
 
  30 Oct 2019
  29 Oct 2019
  28 Oct 2019
  24 Oct 2019
  18 Oct 2019
  16 Oct 2019
  12 Oct 2019
  10 Oct 2019
  8 Oct 2019
  29 Aug 2019
  23 Aug 2019
  27 Aug 2018
  23 Mar 2018
  2 Feb 2018
  14 Jul 2015
  2 Jun 2015
  10 Apr 2012
  6 Dec 2011
  30 Oct 2019
ORIGINAL ARTICLES
Psp2, a novel regulator of autophagy that promotes autophagy-related protein translation
Zhangyuan Yin1, Xu Liu 1,3, Aileen Ariosa1, Haina Huang2, Meiyan Jin 1,4 , Katrin Karbstein2 and Daniel J. Klionsky 1
  29 Oct 2019
LETTERS TO THE EDITOR
Cathepsin B inhibitors block multiple radiation-induced side effects in C. elegans
Lingjun Zheng 1,2, Xiaoqi Wu 1,2, Shanshan Li3, Bin Liu1 and Ding Xue2
  28 Oct 2019
RESEARCH HIGHLIGHTS
DDX3X: stressing the NLRP3 inflammasome
Daniel Fox 1 and Si Ming Man 1
  24 Oct 2019
ORIGINAL ARTICLES
Initiation of Parkinson’s disease from gut to brain by δ-secretase
Eun Hee Ahn1, Seong Su Kang1, Xia Liu1, Guiqin Chen2, Zhentao Zhang2
, Bindu Chandrasekharan1, Ashfaqul M. Alam1,Andrew S. Neish1, Xuebing Cao3 and Keqiang Ye 1
  18 Oct 2019
ORIGINAL ARTICLES
Human ESC-derived expandable hepatic organoids enable therapeutic liver repopulation and pathophysiological modeling of alcoholic liver injury
Shuyong Wang 1,2, Xuan Wang 1,3, Zuolong Tan1, Yuxin Su1, Juan Liu 1,4, Mingyang Chang1, Fang Yan1, Jie Chen5, Tao Chen5,Chuanjiang Li6, Jie Hu3 and Yunfang Wang 1,4
LETTERS TO THE EDITOR
Joint utilization of genetic analysis and semi-cloning technology reveals a digenic etiology of Müllerian anomalies
Lingbo Wang 1,2,3,4 , Ying Zhang 1,3, Xiaoyi Fu1,Shuangshuang Dong 1,3, Shuyan Tang 1,3,4, Ning Zhang 1,3,Chengcheng Song 1,3, Nan Yang 1,3, Lin Zhang2, Hongyan Wang 1,3,4,Huijuan Shi1, Li Jin1, Feng Zhang 1,3,4, Jinsong Li 2 and Keqin Hua 1,3
  16 Oct 2019
ORIGINAL ARTICLES
Crystal structure of plant PLDα1 reveals catalytic and regulatory mechanisms of eukaryotic phospholipase D
Jianxu Li1, Fang Yu2, Hui Guo1, Renxue Xiong2, Wenjing Zhang1, Fangyuan He1, Minhua Zhang1 and Peng Zhang 1
  12 Oct 2019
LETTERS TO THE EDITOR
m6A promotes R-loop formation to facilitate transcription termination
Xin Yang1, Qian-Lan Liu 1,2 , Wei Xu 3, Yi-Chang Zhang 1,2 , Ying Yang 1,2,4 , Lin-Fang Ju 1,2 , Jing Chen 1,2 , Yu-Sheng Chen 1,2, Kuan Li3, Jie Ren 1,2,4,5, Qianwen Sun 3 and Yun-Gui Yang 1,2,4,5
  10 Oct 2019
ORIGINAL ARTICLES
Asymmetric distribution of cytokinins determines root hydrotropism in Arabidopsis thaliana
Jinke Chang1, Xiaopeng Li1, Weihao Fu1, Jiawen Wang1, Yueyuan Yong1, Hongyong Shi1, Zhaojun Ding 2, Hong Kui1, Xiaoping Gou 1, Kai He1 and Jia Li1
  8 Oct 2019
ORIGINAL ARTICLES
UFMylation of RPL26 links translocation-associated quality
control to endoplasmic reticulum protein homeostasis

Lihui Wang1, Yue Xu1, Heather Rogers2, Layla Saidi1, Constance Tom Noguchi2, Honglin Li3, Jonathan Wilson Yewdell4,Nicholas Raymond Guydosh5 and Yihong Ye1
  29 Aug 2019
LETTERS TO THE EDITOR
Cryo-EM structure of human lysosomal cobalamin exporter ABCD4
Da Xu1, Zhang Feng 1, Wen-Tao Hou1, Yong-Liang Jiang1,Liang Wang1, Linfeng Sun 1,2 , Cong-Zhao Zhou 1 and Yuxing Chen1
  23 Aug 2019
ORIGINAL ARTICLES
Calcium channel blockers reduce severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) related fatality
Hao Li1, Lei-Ke Zhang 2,3,4, Shu-Fen Li2, Shao-Fei Zhang1, Wei-Wei Wan2, Yu-Lan Zhang2, Qi-Lin Xin2, Ke Dai1, Yuan-Yuan Hu1,Zhi-Bo Wang1
, Xiang-Tao Zhu 2,3, Yu-Jie Fang 2,3, Ning Cui5, Pan-He Zhang1, Chun Yuan5, Qing-Bin Lu6, Jie-Ying Bai7, Fei Deng 2,3,4,Geng-Fu Xiao 2,3,4, Wei Liu1 and Ke Peng 2,3,4
  27 Aug 2018
CORRIGENDA
Author Correction: Suppression of m6A reader Ythdf2 promotes hematopoietic stem cell expansion
Zhenrui Li 1,2, Pengxu Qian 1,3,4, Wanqing Shao 1, Hailing Shi 5,6, Xi C. He 1, Madelaine Gogol 1, Zulin Yu 1, Yongfu Wang 1, Meijie Qi 7, Yunfei Zhu 7, John M. Perry 1, Kai Zhang 1, Fang Tao 1, Kun Zhou 1,8, Deqing Hu 1,9, Yingli Han 1, Chongbei Zhao 1, Richard Alexander 1,Hanzhang Xu 10, Shiyuan Chen 1, Allison Peak 1, Kathyrn Hall 1, Michael Peterson 1, Anoja Perera 1, Jeffrey S. Haug 1, Tari Parmely 1,Hua Li 1, Bin Shen 7, Julia Zeitlinger 1, Chuan He 5,6 and Linheng Li 1,2
  23 Mar 2018
CORRIGENDA
Author Correction: KRAB-type zinc-finger proteins PITA and PISA specifically regulate p53-dependent glycolysis and mitochondrial respiration
Shan Wang 1,2,3, Zhiqiang Peng 1,2, Siying Wang 4, Lihua Yang 4, Yuhan Chen 1,2, Xue Kong 4, Shanshan Song 1,2, Pei Pei 3, Chunyan Tian 1,2,Hui Yan 5, Peipei Ding 6, Weiguo Hu 6, Cui Hua Liu 7, Xin Zhang 8, Fuchu He 1,2 and Lingqiang Zhang 1,2,9
  2 Feb 2018
ADDENDUM
Transcriptional activation of transposable elements in mouse zygotes is independent of Tet3-mediated 5-methylcytosine oxidation
Azusa Inoue1,2,3, Shogo Matoba1,2,3, Yi Zhang1,2,3
  14 Jul 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Controlling the diversity of cell populations in a stem cell culture FREE
Inha Heo1 and Hans Clevers1
  2 Jun 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Targeted genome editing in primate embryos FREE
Xiangyu Guo1 and Xiao-Jiang Li1,2
  10 Apr 2012
RETRACTION
Retraction: Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson, Hui Su, Sarah Hevi, Jing Wang, Jeff Bajko, Mei Li, Reginald Valdez, Joseph Loureiro, Xiaodong Cheng, En Li, Bernd Kinzel, Mark Labow and Taiping Chen
  6 Dec 2011
ORIGINAL ARTICLES
Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson1,2, Hui Su1,2, Sarah Hevi1,2, Jing Wang2, Jeff Bajko2, Mei Li1, Reginald Valdez1, Joseph Loureiro1, Xiaodong Cheng3, En Li2, Bernd Kinzel4, Mark Labow1 and Taiping Chen1,2,5

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.
 
Home | Resources | Jobs | Contact Us
Copyright © 2013-2015 Institute of Biochemistry and Cell Biology, SIBS, CAS
您是第 位访问者,欢迎!
 沪ICP备05033115号