ISSN: 1001-0602
EISSN: 1748-7838
2016 impact factor 15.606*
(Clarivate Analytics, 2017)
Free Sample Issue
 
  ADVANCE ONLINE PUBLICATION
 
  19 Sep 2017
  15 Sep 2017
  12 Sep 2017
  8 Sep 2017
  1 Sep 2017
  29 Aug 2017
  25 Aug 2017
  22 Aug 2017
  18 Aug 2017
  15 Aug 2017
  8 Aug 2017
  4 Aug 2017
  25 Jul 2017
  21 Jul 2017
  11 Jul 2017
  7 Jul 2017
  4 Jul 2017
  2 Jun 2017
  12 May 2017
  9 May 2017
  21 Apr 2017
  11 Apr 2017
  28 Feb 2017
  10 Feb 2017
  20 Jan 2017
  16 Sep 2016
  2 Sep 2016
  12 Aug 2016
  27 May 2016
  1 Mar 2016
  14 Jul 2015
  2 Jun 2015
  26 May 2015
  10 Apr 2012
  6 Dec 2011
  19 Sep 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
A vital sugar code for ricin toxicity OPEN
Jasmin Taubenschmid1,*, Johannes Stadlmann1,*, Markus Jost2, Tove Irene Klokk3, Cory D Rillahan4, Andreas Leibbrandt1, Karl Mechtler1, James C Paulson4, Julian Jude5, Johannes Zuber5, Kirsten Sandvig3,6, Ulrich Elling1, Thorsten Marquardt7, Christian Thiel2, Christian Koerner2 and Josef M Penninger1
Size matters: Finding growth pathways that protect the heart
J Sawalla Guseh1 and Anthony Rosenzweig1
ORIGINAL ARTICLES
5-Hydroxymethylcytosine signatures in circulating cell-free DNA as diagnostic biomarkers for human cancers OPEN
Wenshuai Li1,*, Xu Zhang2,*, Xingyu Lu3,4,*, Lei You5,*, Yanqun Song4, Zhongguang Luo1, Jun Zhang1, Ji Nie3, Wanwei Zheng1, Diannan Xu1, Yaping Wang6, Yuanqiang Dong6, Shulin Yu7, Jun Hong6, Jianping Shi8, Hankun Hao6, Fen Luo6, Luchun Hua6, Peng Wang7, Xiaoping Qian9, Fang Yuan10,11, Lianhuan Wei11, Ming Cui5, Taiping Zhang5, Quan Liao5, Menghua Dai5, Ziwen Liu5, Ge Chen5, Katherine Meckel12, Sarbani Adhikari12, Guifang Jia11,13, Marc B Bissonnette12, Xinxiang Zhang10,11, Yupei Zhao5, Wei Zhang14, Chuan He3,10 and Jie Liu1,15
RESEARCH HIGHLIGHTS
Fine-tuning type I IFN signaling: A new chapter in the IFN saga
Hideyuki Yanai1 and Tadatsugu Taniguchi1
Structural step forward for NHEJ
Go Watanabe1, Michael R Lieber1 and Dewight Williams2
  15 Sep 2017
ORIGINAL ARTICLE
Mettl3-/Mettl14-mediated mRNA N6-methyladenosine modulates murine spermatogenesis
Zhen Lin1, Phillip J Hsu2,*, Xudong Xing3,*, Jianhuo Fang3, Zhike Lu2, Qin Zou3, Ke-Jia Zhang1, Xiao Zhang4, Yuchuan Zhou1, Teng Zhang1, Youcheng Zhang1, Wanlu Song3, Guifang Jia4, Xuerui Yang3, Chuan He2,4 and Ming-Han Tong1
  12 Sep 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
New path towards a better rice architecture FREE
Reynante L Ordonio1 and Makoto Matsuoka2
  8 Sep 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
IPA1: a direct target of SL signaling FREE
Stephanie C Kerr1 and Christine A Beveridge1
  1 Sep 2017
ORIGINAL ARTICLES
Genome-wide identification of histone H2A and histone variant H2A.Z-interacting proteins by bPPI-seq
Yi Zhang1,2,3,*, Wai Lim Ku2,*, Shuai Liu2, Kairong Cui2, Wenfei Jin2, Qingsong Tang2, William Lu2, Bing Ni1,3 and Keji Zhao2
  29 Aug 2017
LETTERS TO THE EDITOR
Enhanced base editing by co-expression of free uracil DNA glycosylase inhibitor OPEN
Lijie Wang1,2,3,*, Wei Xue4,*, Lei Yan1,2,3,5,*, Xiaosa Li1,2,3, Jia Wei4, Miaomiao Chen1, Jing Wu1, Bei Yang5, Li Yang4 and Jia Chen1
  25 Aug 2017
ORIGINAL ARTICLES
Cryo-EM structure of human DNA-PK holoenzyme
Xiaotong Yin1,2,3,*, Mengjie Liu1,2,3,*, Yuan Tian1,2,3, Jiawei Wang4 and Yanhui Xu1,2,3,5
RESEARCH HIGHLIGHTS
tsRNAs: new players in mammalian retrotransposon control FREE
Yunfang Zhang1, Junchao Shi1 and Qi Chen1
  22 Aug 2017
LETTERS TO THE EDITOR
Pairing of integrins with ECM proteins determines migrasome formation OPEN
Danni Wu1, Yue Xu2, Tianlun Ding1, Yan Zu2, Chun Yang2 and Li Yu1
ORIGINAL ARTICLES
Twa1/Gid8 is a β-catenin nuclear retention factor in Wnt signaling and colorectal tumorigenesis OPEN
Yi Lu1,2,*, Shanshan Xie1,*, Wen Zhang1,*, Cheng Zhang1, Cheng Gao1, Qiang Sun1, Yuqi Cai1,6, Zhangqi Xu1, Min Xiao1, Yanjun Xu3, Xiao Huang4, Ximei Wu1, Wei Liu1,2, Fudi Wang1,2, Yibin Kang5 and Tianhua Zhou1,2
  18 Aug 2017
LETTERS TO THE EDITOR
Simple β-lactones are potent irreversible antagonists for strigolactone receptors
Haibo Xiang1,*, Ruifeng Yao2,*, Tianfei Quan1, Fei Wang2, Li Chen2, Xiaoxi Du2, Wenhao Zhang2, Haiteng Deng2, Daoxin Xie2 and Tuoping Luo1
ORIGINAL ARTICLES
5-Hydroxymethylcytosine signatures in cell-free DNA provide information about tumor types and stages OPEN
Chun-Xiao Song1,13,*, Senlin Yin2,3,*, Li Ma4,5, Amanda Wheeler5, Yu Chen2, Yan Zhang6, Bin Liu6,7, Junjie Xiong8, Weihan Zhang9, Jiankun Hu9, Zongguang Zhou9, Biao Dong2, Zhiqi Tian10, Stefanie S Jeffrey5, Mei-Sze Chua4,5, Samuel So4,5, Weimin Li11, Yuquan Wei2, Jiajie Diao10, Dan Xie2,9,11 and Stephen R Quake1,12
  15 Aug 2017
ORIGINAL ARTICLES
IPA1 functions as a downstream transcription factor repressed by D53 in strigolactone signaling in rice OPEN
Xiaoguang Song1, Zefu Lu1,5, Hong Yu1, Gaoneng Shao1,2, Jinsong Xiong1,6, Xiangbing Meng1, Yanhui Jing1, Guifu Liu1, Guosheng Xiong1,7, Jingbo Duan1, Xue-Feng Yao3, Chun-Ming Liu3, Hongqing Li4, Yonghong Wang1 and Jiayang Li1,2
Cryo-EM structures of the 80S ribosomes from human parasites Trichomonas vaginalis and Toxoplasma gondii
Zhifei Li1,2, Qiang Guo1,*, Lvqin Zheng3,*, Yongsheng Ji4, Yi-Ting Xie5, De-Hua Lai5, Zhao-Rong Lun5, Xun Suo6 and Ning Gao1,3
RESEARCH HIGHLIGHTS
SMAD5 signaling: more than meets the nuclei FREE
John Orlowski1
ORIGINAL ARTICLES
Mettl3-mediated m6A regulates spermatogonial differentiation and meiosis initiation FREE
Kai Xu1,5,*, Ying Yang2,*, Gui-Hai Feng1,*, Bao-Fa Sun2,*, Jun-Qing Chen1,3,*, Yu-Fei Li1,5, Yu-Sheng Chen2,5, Xin-Xin Zhang1,5, Chen-Xin Wang1,5, Li-Yuan Jiang1,5, Chao Liu1,5, Ze-Yu Zhang4,5, Xiu-Jie Wang4,5, Qi Zhou1,5, Yun-Gui Yang2,5 and Wei Li1,5
Ythdc2 is an N 6-methyladenosine binding protein that regulates mammalian spermatogenesis
Phillip J Hsu1,2,3,*, Yunfei Zhu4,*, Honghui Ma1,2,*, Yueshuai Guo4,*, Xiaodan Shi4, Yuanyuan Liu4, Meijie Qi4, Zhike Lu1,2, Hailing Shi1,2, Jianying Wang4, Yiwei Cheng4, Guanzheng Luo1,2, Qing Dai1,2, Mingxi Liu4, Xuejiang Guo4, Jiahao Sha4, Bin Shen4 and Chuan He1,2,5
Fibroblasts in an endocardial fibroelastosis disease model mainly originate from mesenchymal derivatives of epicardium
Hui Zhang1,2,3,*, Xiuzhen Huang1,2,*, Kuo Liu1,2,3,*, Juan Tang1,2,*, Lingjuan He1,2, Wenjuan Pu1,2, Qiaozhen Liu1,2, Yan Li1,2, Xueying Tian1,2, Yue Wang1,2, Libo Zhang1,2, Ying Yu2,2, Hongyan Wang1, Ronggui Hu1, Fengchao Wang4, Ting Chen4, Qing-Dong Wang5, Zengyong Qiao6, Li Zhang7, Kathy O Lui8 and Bin Zhou1,2,3,9
  8 Aug 2017
ORIGINAL ARTICLES
Cardiotrophin 1 stimulates beneficial myogenic and vascular remodeling of the heart OPEN
Mohammad Abdul-Ghani1,2,*, Colin Suen1,2,*, Baohua Jiang1, Yupu Deng1, Jonathan J Weldrick2,3, Charis Putinski1,2, Steve Brunette1, Pasan Fernando1,4, Tom T Lee5, Peter Flynn5, Frans H H Leenen2,6,3, Patrick G Burgon2,6,3, Duncan J Stewart1,2,6 and Lynn A Megeney1,2,6
  4 Aug 2017
ORIGINAL ARTICLES
Non-canonical regulation of SPL transcription factors by a human OTUB1-like deubiquitinase defines a new plant type rice associated with higher grain yield OPEN
Shuansuo Wang1,*, Kun Wu2,3,*, Qian Qian4,*, Qian Liu1, Qi Li1, Yajun Pan1, Yafeng Ye1, Xueying Liu1, Jing Wang1, Jianqing Zhang1, Shan Li1, Yuejin Wu2 and Xiangdong Fu1,5
  25 Jul 2017
LETTERS TO THE EDITOR
Altered neurogenesis and disrupted expression of synaptic proteins in prefrontal cortex of SHANK3-deficient non-human primate
Hui Zhao1,2,*, Zhuchi Tu1,3,*, Huijuan Xu1, Sen Yan3, Huanhuan Yan4, Yinghui Zheng1, Weili Yang3, Jiezhao Zheng5, Zhujun Li5, Rui Tian1, Youming Lu4, Xiangyu Guo3, Yong-hui Jiang6, Xiao-Jiang Li1,3,7 and Yong Q Zhang1,2
  21 Jul 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
NLRP9b: a novel RNA-sensing inflammasome complex FREE
Chinh Ngo1 and Si Ming Man1
  11 Jul 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
Coding GPCR-G protein specificity FREE
Sebastian GB Furness1 and Patrick M Sexton1
  7 Jul 2017
LETTERS TO THE EDITOR
Genetic enhancement in cultured human adult stem cells conferred by a single nucleotide recoding
Jiping Yang1,2,4,*, Jingyi Li1,3,8,9,*, Keiichiro Suzuki5,*, Xiaomeng Liu3,9, Jun Wu5,6, Weiqi Zhang1,2,8, Ruotong Ren1,2,8, Weizhou Zhang7, Piu Chan8,11, Juan Carlos Izpisua Belmonte5, Jing Qu2,4, Fuchou Tang3,9,10 and Guang-Hui Liu1,4,8,11
  4 Jul 2017
ORIGINAL ARTICLES
Smad5 acts as an intracellular pH messenger and maintains bioenergetic homeostasis OPEN
Yujiang Fang1, Zhongliang Liu1, Zhenyu Chen1, Xiangjie Xu1, Mengtao Xiao4, Yanyan Yu4, Yuanyuan Zhang1, Xiaobai Zhang3, Yanhua Du3, Cizhong Jiang3, Yuzheng Zhao5, Yiran Wang1, Beibei Fan1, Daniel Terheyden-Keighley1, Yang Liu1, Lei Shi1, Yi Hui2, Xin Zhang2, Bowen Zhang1, Hexi Feng1, Lin Ma1, Quanbin Zhang1, Guohua Jin2, Yi Yang5, Bin Xiang4, Ling Liu1,6 and Xiaoqing Zhang1,6,7
  2 Jun 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
Novel ubiquitin cleavage: The DUB blade goes snicker-snack FREE
Judith A Ronau1 and Mark Hochstrasser1,2
  12 May 2017
LETTERS TO THE EDITOR
Receptor-like protein ELT1 promotes brassinosteroid signaling through interacting with and suppressing the endocytosis-mediated degradation of receptor BRI1
Bao-Jun Yang1,2,*, Wen-Hui Lin3,*, Fang-Fang Fu1,2, Zhi-Hong Xu1 and Hong-Wei Xue1
  9 May 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
Threading an elephant through the eye of a needle: Where are platelets made? FREE
Ian Johnston1, Vincent Hayes2 and Mortimer Poncz3,4
  21 Apr 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
Beyond growth signaling: Paneth cells metabolically suppport ISCs FREE
Talya L Dayton1 and Hans Clevers1
  11 Apr 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
An mRNA-based vaccine strategy against Zika FREE
Gary Wong1,2 and George F Gao1,2
  28 Feb 2017
ORIGINAL ARTICLES
New evidence for non-canonical Hippo signaling in cancer FREE
Jonathan Cooper1 and Filippo G Giancotti2
  10 Feb 2017
RESEARCH HIGHLIGHTS
Both sides of the same coin: Rac1 alternative splicing by EGF signaling FREE
Xiang-Dong Fu1
  20 Jan 2017
LETTERS TO THE EDITOR
Simultaneous enhancement of cellular and humoral immunity by the high salt formulation of Al(OH)3 adjuvant
Min Luo1,*, Bin Shao1,*, Jia-yun Yu1,*, Ting Liu1, Xiao Liang1, Lian Lu1, Ting-hong Ye1, Zhi-yao He1, Heng-yi Xiao1 and Xia-wei Wei1
  16 Sep 2016
LETTERS TO THE EDITOR
Artemisinin derivatives prevent obesity by inducing browning of WAT and enhancing BAT function FREE
Ping Lu1, Fu-chuang Zhang2, Shu-wen Qian1, Xi Li1, Zhao-meng Cui1, Yong-jun Dang1 and Qi-qun Tang1,2
  2 Sep 2016
LETTERS TO THE EDITOR
A CRISPR evolutionary arms race: structural insights into viral anti-CRISPR/Cas responses OPEN
Jiuyu Wang1,2,*, Jun Ma3,4,*, Zhi Cheng1,2, Xu Meng1,5, Lilan You1,2,6, Min Wang1,2, Xinzheng Zhang3,4 and Yanli Wang1,2,6
  12 Aug 2016
RESEARCH HIGHLIGHTS
Closing the gap between astrocytes and brain metastasis progression FREE
Gino B Ferraro1, David P Kodack1, Vasileios Askoxylakis1 and Rakesh K Jain1
  27 May 2016
RESEARCH HIGHLIGHTS
How tumor cells cope with the metabolic stress of leaving home FREE
Jonathan L Coloff1 and Joan S Brugge1
  1 Mar 2016
RESEARCH HIGHLIGHTS
CRISPR/Cas9 treatment for Duchenne muscular dystrophy FREE
Jerry R Mendell1,2,3 and Louise R Rodino-Klapac1,2,3
  14 Jul 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Controlling the diversity of cell populations in a stem cell culture FREE
Inha Heo1 and Hans Clevers1
  2 Jun 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Targeted genome editing in primate embryos FREE
Xiangyu Guo1 and Xiao-Jiang Li1,2
  26 May 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Innate and adaptive immunity join forces to promote metastatic spread FREE
Zvi G Fridlender1, Steven M Albelda2 and Zvi Granot3
  10 Apr 2012
RETRACTION
Retraction: Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson, Hui Su, Sarah Hevi, Jing Wang, Jeff Bajko, Mei Li, Reginald Valdez, Joseph Loureiro, Xiaodong Cheng, En Li, Bernd Kinzel, Mark Labow and Taiping Chen
  6 Dec 2011
ORIGINAL ARTICLES
Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson1,2, Hui Su1,2, Sarah Hevi1,2, Jing Wang2, Jeff Bajko2, Mei Li1, Reginald Valdez1, Joseph Loureiro1, Xiaodong Cheng3, En Li2, Bernd Kinzel4, Mark Labow1 and Taiping Chen1,2,5

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.
 
Home | Resources | Jobs | Contact Us
Copyright © 2013-2015 Institute of Biochemistry and Cell Biology, SIBS, CAS
您是第 位访问者,欢迎!
 沪ICP备05033115号