ISSN: 1001-0602
EISSN: 1748-7838
2016 impact factor 15.606*
(Clarivate Analytics, 2017)
Free Sample Issue
 
  ADVANCE ONLINE PUBLICATION
 
  4 Dec 2018
  28 Nov 2018
  14 Nov 2018
  13 Nov 2018
  8 Nov 2018
  25 Oct 2018
  27 Aug 2018
  23 Mar 2018
  2 Feb 2018
  14 Jul 2015
  2 Jun 2015
  10 Apr 2012
  6 Dec 2011
  4 Dec 2018
ORIGINAL ARTICLES
Glycolipid iGb3 feedback amplifies innate immune responses via CD1d reverse signaling
Xingguang Liu 1, Peng Zhang 1,2, Yunkai Zhang 1, Zheng Wang 3, Sheng Xu 1, Yingke Li 1, Wanwan Huai 4, Qingqing Zhou 1, Xiang Chen 1, Xi Chen 4, Nan Li 1, Peng Wang 5, Yunsen Li 3 and Xuetao Cao 1,4,6,7
A novel m6A reader Prrc2a controls oligodendroglial specification and myelination OPEN
Rong Wu 1, Ang Li 2,3, Baofa Sun 2,3, Jian-Guang Sun 1,3,4, Jinhua Zhang 5, Ting Zhang 2,3, Yusheng Chen 2,3, Yujie Xiao 6, Yuhao Gao 1,3,4,
Qingyang Zhang 2,3, Jun Ma 1, Xin Yang 2,3, Yajin Liao 1, Wei-Yi Lai 3,7, Xiaolong Qi 1,4, Shukun Wang 1, Yousheng Shu 6, Hai-Lin Wang 7,Fengchao Wang 8, Yun-Gui Yang 2,3,9 and Zengqiang Yuan 1,10
Ubiquitination of Rheb governs growth factor-induced mTORC1 activation OPEN
Lu Deng 1, Lei Chen 1,2,3, Linlin Zhao 1, Yan Xu 4, Xiaoping Peng 1, Xinbo Wang 1, Lin Ding 1, Jiali Jin 1, Hongqi Teng 1, Yanming Wang 1, Weijuan Pan 4, Fei Yu 1, Lujian Liao 4, Li Li 5, Xin Ge 6 and Ping Wang 1
RESEARCH HIGHLIGHTS
Engineering 3D genome organization
Xiaowen Lyu 1 and Victor G. Corces 1
ADCP1: a novel plant H3K9me2 reader
C. Jake Harris 1 and Steven E. Jacobsen 1,2
m6A-epitranscriptome modulates memory strength
Sebastian Krüttner 1 and Pico Caroni 1
LETTERS TO THE EDITOR
Palmitoylation stabilizes PD-L1 to promote breast tumor growth
Yi Yang 1, Jung-Mao Hsu 1, Linlin Sun 1,2, Li-Chuan Chan 1,3, Chia-Wei Li 1, Jennifer L. Hsu 1,3, Yongkun Wei 1, Weiya Xia 1,Junwei Hou 1, Yufan Qiu 1,4 and Mien-Chie Hung 1,3
  28 Nov 2018
LETTERS TO THE EDITOR
Cap-specific, terminal N6-methylation by a mammalian m6Am methyltransferase
Hanxiao Sun 1, Meiling Zhang 1, Kai Li 1,2,3, Dongsheng Bai 1 and Chengqi Yi 1,3,4
  14 Nov 2018
LETTERS TO THE EDITOR
Ciliary defects caused by dysregulation of O-GlcNAc modification are associated with diabetic complications
Fan Yu 1, Song Guo 1, Te Li 1, Jie Ran 2, Wei Zhao 1, Dengwen Li 1,
Min Liu 2, Xiumin Yan 3, Xiaoyong Yang 4, Xueliang Zhu 3 and Jun Zhou 1,2
  13 Nov 2018
ORIGINAL ARTICLES
Plant HP1 protein ADCP1 links multivalent H3K9 methylation readout to heterochromatin formation OPEN
Shuai Zhao 1,2, Lingling Cheng 1, Yifei Gao 1, Baichao Zhang 1,2, Xiangdong Zheng 1,2, Liang Wang 1, Pilong Li 1, Qianwen Sun 1 and Haitao Li 1,2
  8 Nov 2018
ORIGINAL ARTICLES
Induction of OTUD4 by viral infection promotes antiviral responses through deubiquitinating and stabilizing MAVS
Tianzi Liuyu 1,2, Keying Yu 1,2, Liya Ye 1,2, Zhidong Zhang 1,2, Man Zhang 1,2, Yujie Ren 1,2, Zeng Cai 1,2, Qiyun Zhu 3, Dandan Lin 4 and Bo Zhong 1,2
  25 Oct 2018
ORIGINAL ARTICLES
Expansion and differentiation of human hepatocyte-derived liver progenitor-like cells and their use for the study of hepatotropic pathogens OPEN
Gong-Bo Fu 1, Wei-Jian Huang 1, Min Zeng 1, Xu Zhou 1, Hong-Ping Wu 2, Chang-Cheng Liu 3, Han Wu 1, Jun Weng 4, Hong-Dan Zhang 5,Yong-Chao Cai 3, Charles Ashton 6, Min Ding 7, Dan Tang 8, Bao-Hua Zhang 2, Yi Gao 4, Wei-Feng Yu 8, Bo Zhai 7, Zhi-Ying He 3,
Hong-Yang Wang 1,2 and He-Xin Yan 1,2,7,8
  27 Aug 2018
CORRIGENDA
Author Correction: Suppression of m6A reader Ythdf2 promotes hematopoietic stem cell expansion
Zhenrui Li 1,2, Pengxu Qian 1,3,4, Wanqing Shao 1, Hailing Shi 5,6, Xi C. He 1, Madelaine Gogol 1, Zulin Yu 1, Yongfu Wang 1, Meijie Qi 7, Yunfei Zhu 7, John M. Perry 1, Kai Zhang 1, Fang Tao 1, Kun Zhou 1,8, Deqing Hu 1,9, Yingli Han 1, Chongbei Zhao 1, Richard Alexander 1,Hanzhang Xu 10, Shiyuan Chen 1, Allison Peak 1, Kathyrn Hall 1, Michael Peterson 1, Anoja Perera 1, Jeffrey S. Haug 1, Tari Parmely 1,Hua Li 1, Bin Shen 7, Julia Zeitlinger 1, Chuan He 5,6 and Linheng Li 1,2
  23 Mar 2018
CORRIGENDA
Author Correction: KRAB-type zinc-finger proteins PITA and PISA specifically regulate p53-dependent glycolysis and mitochondrial respiration
Shan Wang 1,2,3, Zhiqiang Peng 1,2, Siying Wang 4, Lihua Yang 4, Yuhan Chen 1,2, Xue Kong 4, Shanshan Song 1,2, Pei Pei 3, Chunyan Tian 1,2,Hui Yan 5, Peipei Ding 6, Weiguo Hu 6, Cui Hua Liu 7, Xin Zhang 8, Fuchu He 1,2 and Lingqiang Zhang 1,2,9
  2 Feb 2018
ADDENDUM
Transcriptional activation of transposable elements in mouse zygotes is independent of Tet3-mediated 5-methylcytosine oxidation
Azusa Inoue1,2,3, Shogo Matoba1,2,3, Yi Zhang1,2,3
  14 Jul 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Controlling the diversity of cell populations in a stem cell culture FREE
Inha Heo1 and Hans Clevers1
  2 Jun 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Targeted genome editing in primate embryos FREE
Xiangyu Guo1 and Xiao-Jiang Li1,2
  10 Apr 2012
RETRACTION
Retraction: Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson, Hui Su, Sarah Hevi, Jing Wang, Jeff Bajko, Mei Li, Reginald Valdez, Joseph Loureiro, Xiaodong Cheng, En Li, Bernd Kinzel, Mark Labow and Taiping Chen
  6 Dec 2011
ORIGINAL ARTICLES
Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson1,2, Hui Su1,2, Sarah Hevi1,2, Jing Wang2, Jeff Bajko2, Mei Li1, Reginald Valdez1, Joseph Loureiro1, Xiaodong Cheng3, En Li2, Bernd Kinzel4, Mark Labow1 and Taiping Chen1,2,5

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.
 
Home | Resources | Jobs | Contact Us
Copyright © 2013-2015 Institute of Biochemistry and Cell Biology, SIBS, CAS
您是第 位访问者,欢迎!
 沪ICP备05033115号